Chính Sách Bảo Mật

A. Giới thiệu

 1. Quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ an toàn. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của bạn.
 2. Đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên cho phép chúng tôi sử dụng cookie mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

B. Tín dụng

Tài liệu này được tạo bằng mẫu từ SEQ Legal (seqlegal.com)

C. Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân sau đây có thể được thu thập, lưu trữ và sử dụng:

 1. thông tin về máy tính của bạn bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt và hệ điều hành;
 2. thông tin về các lượt truy cập và sử dụng trang web này của bạn bao gồm nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng trang web;
 3. thông tin, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, mà bạn nhập khi bạn đăng ký với trang web của chúng tôi;
 4. thông tin bạn nhập khi bạn tạo hồ sơ trên trang web của chúng tôi ví dụ như tên, hình ảnh hồ sơ, giới tính, ngày sinh, tình trạng mối quan hệ, sở thích và sở thích, chi tiết giáo dục và chi tiết việc làm;
 5. thông tin, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, mà bạn nhập để thiết lập đăng ký vào email và / hoặc bản tin của chúng tôi;
 6. thông tin mà bạn nhập trong khi sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi;
 7. thông tin được tạo trong khi sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm thời gian, tần suất và trong những trường hợp bạn sử dụng nó;
 8. thông tin liên quan đến bất cứ điều gì bạn mua, dịch vụ bạn sử dụng hoặc giao dịch bạn thực hiện thông qua trang web của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và chi tiết thẻ tín dụng của bạn;
 9. thông tin mà bạn đăng lên trang web của chúng tôi với mục đích xuất bản nó trên internet, bao gồm tên người dùng, ảnh hồ sơ và nội dung bài đăng của bạn;
 10. thông tin có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi cho chúng tôi qua email hoặc thông qua trang web của chúng tôi, bao gồm nội dung liên lạc và siêu dữ liệu của nó;
 11. bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi.

Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này

D. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được chỉ định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của trang web. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những điều sau đây:

 1. quản trị trang web và kinh doanh của chúng tôi;
 2. cá nhân hóa trang web của chúng tôi cho bạn;
 3. cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web của chúng tôi;
 4. gửi cho bạn hàng mua qua trang web của chúng tôi;
 5. cung cấp dịch vụ mua thông qua trang web của chúng tôi;
 6. gửi báo cáo, hóa đơn và lời nhắc thanh toán cho bạn và thu tiền thanh toán từ bạn;
 7. gửi cho bạn thông tin liên lạc thương mại không tiếp thị;
 8. gửi cho bạn thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể;
 9. gửi cho bạn bản tin email của chúng tôi, nếu bạn đã yêu cầu (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu bản tin nữa);
 10. gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm, qua đường bưu điện hoặc, nơi bạn đã đồng ý cụ thể về điều này, qua email hoặc công nghệ tương tự (bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại bất cứ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu truyền thông tiếp thị);
 11. cung cấp cho bên thứ ba thông tin thống kê về người dùng của chúng tôi (nhưng các bên thứ ba đó sẽ không thể xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào từ thông tin đó);
 12. xử lý các yêu cầu và khiếu nại được thực hiện bởi hoặc về bạn liên quan đến trang web của chúng tôi;
 13. giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và ngăn chặn gian lận;
 14. xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng tư trên trang web của chúng tôi); và
 15. sử dụng khác.

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân để xuất bản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xuất bản và sử dụng thông tin đó theo giấy phép bạn cấp cho chúng tôi.

Cài đặt quyền riêng tư của bạn có thể được sử dụng để giới hạn việc xuất bản thông tin của bạn trên trang web của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng các kiểm soát quyền riêng tư trên trang web.

Chúng tôi sẽ không, nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, sẽ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

E. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ nhân viên, cán bộ, công ty bảo hiểm, cố vấn chuyên nghiệp, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ nào khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi (điều này có nghĩa là các công ty con, công ty cổ phần cuối cùng của chúng tôi và tất cả các công ty con) là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 1. đến mức mà chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật;
 2. liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng nào đang diễn ra hoặc trong tương lai;
 3. để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác cho mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng);
 4. cho người mua (hoặc người mua tiềm năng) của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà chúng tôi (hoặc đang dự tính) bán; và
 5. đối với bất kỳ ai mà chúng tôi tin tưởng hợp lý có thể nộp đơn lên tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để tiết lộ thông tin cá nhân đó, theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, tòa án hoặc cơ quan đó sẽ có khả năng ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân đó một cách hợp lý.

Trừ khi được quy định trong chính sách này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

F. Chuyển dữ liệu quốc tế

 1. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa bất kỳ quốc gia nào chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo chính sách này.
 2. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến các quốc gia sau không có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với các quốc gia có hiệu lực trong Khu vực Kinh tế Châu Âu: Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.
 3. Thông tin cá nhân mà bạn xuất bản trên trang web của chúng tôi hoặc gửi để xuất bản trên trang web của chúng tôi có thể có sẵn, qua internet, trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng hoặc lạm dụng thông tin đó.
 4. Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển thông tin cá nhân được mô tả trong Phần F.

G. Giữ thông tin cá nhân

 1. Phần G này đưa ra các chính sách và quy trình lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình về việc lưu giữ và xóa thông tin cá nhân.
 2. Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.
 3. Mặc dù các quy định khác của Phần G này, chúng tôi sẽ giữ lại các tài liệu (bao gồm cả tài liệu điện tử) có chứa dữ liệu cá nhân:
  1. đến mức mà chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật;
  2. nếu chúng tôi tin rằng các tài liệu có thể liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang diễn ra hoặc trong tương lai; và
  3. để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác cho mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng).

H. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

 1. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật và tổ chức hợp lý để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.
 2. Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp trên các máy chủ bảo mật (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) của chúng tôi.
 3. Tất cả các giao dịch tài chính điện tử được nhập thông qua trang web của chúng tôi sẽ được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa.
 4. Bạn thừa nhận rằng việc truyền thông tin qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.
 5. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi; chúng tôi sẽ không hỏi bạn mật khẩu của bạn (trừ khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi).

I. Sửa đổi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách này bằng cách xuất bản phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hiểu bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này qua email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên trang web của chúng tôi.

J. Quyền của bạn

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn; việc cung cấp thông tin đó sẽ phải tuân theo các điều sau:

 1. việc thanh toán một khoản phí; và
 2. việc cung cấp bằng chứng thích hợp về danh tính của bạn (vì mục đích này, chúng tôi thường sẽ chấp nhận bản sao hộ chiếu của bạn được chứng nhận bởi một công chứng viên cộng với bản sao hóa đơn tiện ích hiển thị địa chỉ hiện tại của bạn).

Chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi bất cứ lúc nào không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Trong thực tế, bạn thường sẽ đồng ý rõ ràng trước việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội từ chối sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi bao gồm các siêu liên kết đến và chi tiết về các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba.

L. Cập nhật thông tin

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.

M. Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là một tệp chứa mã định danh (chuỗi ký tự và số) được gửi bởi máy chủ web tới trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Các cookie có thể là cookie cookie liên tục của người dùng hoặc các phiên cookie của cookie phiên bản hay nhất: một cookie liên tục sẽ được lưu trữ bởi trình duyệt web và sẽ còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn, trừ khi người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng khi đóng trình duyệt web. Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie.

 1. Tên của các cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang web của chúng tôi và các mục đích mà chúng được sử dụng, được nêu ra dưới đây:
  1. chúng tôi sử dụng Google Analytics và Adwords trên trang web của chúng tôi để nhận ra máy tính khi người dùng truy cập trang web / theo dõi người dùng khi họ điều hướng trang web / cho phép sử dụng giỏ hàng trên trang web / cải thiện khả năng sử dụng của trang web / phân tích việc sử dụng trang web / quản trị trang web / ngăn chặn gian lận và cải thiện tính bảo mật của trang web / cá nhân hóa trang web cho từng người dùng / nhắm mục tiêu quảng cáo có thể được quan tâm đặc biệt cho người dùng cụ thể;
 2. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie, ví dụ:
  1. trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn có thể chặn cookie bằng cách sử dụng cài đặt ghi đè xử lý cookie có sẵn bằng cách nhấp vào Công cụ, Tùy chọn Internet, Chế độ bảo mật, Hồi, và sau đó là Advanced Advanced;
  2. trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách nhấp vào Công cụ, Tùy chọn, Chế độ bảo mật, Cài đặt tùy chọn Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử từ menu thả xuống và bỏ chọn cookie Chấp nhận từ các trang web; và
  3. trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách truy cập vào menu Tùy chỉnh và điều khiển, và nhấp vào Cài đặt nâng cao, Cài đặt Hiển thị cài đặt nâng cao, Cài đặt nội dung và Hồi giáo, Sau đó chọn các trang web Chặn từ cài đặt bất kỳ dữ liệu nào dưới tiêu đề của Cookies Cookies.

Chặn tất cả các cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web. Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi với Điều khoản dịch vụ.

 1. Bạn có thể xóa cookie đã được lưu trữ trên máy tính của bạn, ví dụ:
  1. trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn phải xóa thủ công các tệp cookie.
  2. trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể xóa cookie bằng cách nhấp vào Công cụ, Tùy chọn, Chế độ và quyền riêng tư, sau đó chọn Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử, nhấp vào Hiển thị cookie, Thẻ, sau đó nhấp vào Xóa tất cả cookie ; và
  3. trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể xóa tất cả cookie bằng cách truy cập vào menu Tùy chỉnh và điều khiển, và nhấp vào Cài đặt, Cài đặt Hiển thị cài đặt nâng cao, dữ liệu duyệt web, xóa và xóa, xóa, sau đó chọn Xóa Xóa cookie và trang web khác và dữ liệu trình cắm bổ trợ trước khi nhấp vào dữ liệu duyệt web rõ ràng.
 2. Xóa cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.

Mọi thông tin liên hệ chúng tôi.

Hotline: 0948889363
0948889363